top of page
לידה שקטה
על מה הפרויקט?

לידה של עובר מת היא אירוע טראומטי.
שנים אחרי שחוויתי שתי לידות של עוברים מתים אני מבקשת לתת קול לשיח אישי, נשי, אימהי שאינו מדובר מספיק בשיח הציבורי. אני בוחרת לדבר על עובר מת כי המילים "לידה שקטה" משקיטות או משתיקות את האם, את האב ואפילו את העובר המת ולא באמת מעבירות את הכאב.

 

 
תערוכת יחיד "שקטה" 
תערוכת שקטה

בתערוכה זו שהוצגה בבית האומנים מוצגים תצלומים שצילמתי בתקופת הקורונה, תקופה של כאוס מקומי ועולמי שסובב אותנו. הם צולמו ונערכו כרצף של זרם תודעה. במקביל הקשבתי, ראיינתי וערכתי סרט בפורמט של ווידאו ארט-תיעודי שמשמיע את קולן של נשים אמיצות שנענו לבקשתי לראיין ולצלם אותן מדברות על נושא מורכב זה, שהוא סוג של חוויה כאוטית פנימית של חיים ומוות בו זמנית.

 

שיח גלריה נערך בזום עם הנשים שהשתתפו בסרט שדברו גם על הרגשתן אחרי הסרט

 
 

watch with English subtitles

 
 
eng shketa
bottom of page