top of page
פרויקטי Photovoice בנושא סיפורי שכונות:
נחלת עדה

נחלת עדה

​העלאת סיפוריהם של תושביה הוותיקים של שכונת נחלת עדה בהרצליה

יד התשעה

יד התשעה

העלאת סיפוריהם של תושביה  של שכונת יד התשעה (שביב) בהרצליה

קורסים פוטוויס
bottom of page