top of page
הקלטות מהרצאות שלי בנושא פוטו וויס
 

חדשנות במחקר איכותני

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

יום עיון בנושא הוראת מחקר איכותני

2019

Button

כלי להעצמה של נוער במצבי סיכון פוטו וויס

אוניברסיטת תל אביב

כנס צילום נוער ומוסר של אוניברסיטת תל אביב התוכנית לפוטותרפיה

2018

Button

משתתפי מחקר מצלמים פוטו וויס

אוניברסיטת בר אילן

יום עיון במסגרת פל"א מליאה, הפורום למחקר איכותני, הפקולטה למדעי החברה

2020

Button

איך הגיע מזל לפסטיבל

פסטיבל הצילום הבין לאומי

הרצאה מקוונת בפני מארגני פסטיבל הצילום הבינלאומי ובאי הפסטיבל – "איך הגיעה מזל לפסטיבל - על מתודולוגיית photovoice"

2020

Button

"רק אנחנו יכולים לספר על החיים שלנו"

מכון מופ"ת

הרצאה במסגרת שבוע "אקדמיה קהילה" בהכשרת מורים

2020

Button
קורסים פוטוויס
bottom of page