top of page
Isr-Hope.PNG
פרויקטים במסגרת חיים משותפים - התקווה הישראלית

תקווה ישראלית היא תכנית הדגל של נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות בין ארבעת המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית - חילונים, חרדים, דתיים וערבים.

ביקור באירלנד

ביקור של משלחת אנשי אקדמיה מישראל לצפון אירלנד ללמידה על פתרון קונפליקטים וחיים משותפים. פברואר 2019

סכנין לווינסקי

.במסגרת הקורס הנודד בלוינסקי, סטודנטים מסכנין ומלוינסקי לומדים יחד photovoice

סיפורים עולים

פרויקט עם נשים שעלו מאתיופיה בשנות השמונים

סלט פירות במדבר

עבודת הגמר של עירית שחר במסגרת תואר שני לחינוך. מיוחד, העבודה עוסקת בסוגיות אתיות ורב תרבותיות

Please reload

קורסים פוטוויס
bottom of page