top of page
מאמרים ועבודות
רק אנחנו יכולים לספר על החיים שלנו
 
מתוך הספר Photo is: Voice
 
הדרך ממתודה מחקרית לפעילות בקהילה במטרה ליצור שינוי חברתי

פרקטיקה להעצמה של נוער בסיכון - Photovoice

מניתוק לשילוב - היבטים בחינוך ילדים ונוער בסיכון

מטרת המחקר הייתה ללוות קבוצת נוער במצבי סיכון בסדנת צילום שבועית  במקלט לנוער במצבי סיכון

למאמר באנגלית

healing myself or healing the world - Motivation for Teaching'in 'Special' Education

Advance in Social Sciences Research Journal

תיקון עצמי או תיקון עולם, על מוטיבציה של מורים ללמד בחינוך המיוחד

World Journal of Education

"אתה ואני נשנה את העולם" סטודנטים להוראה בוחרים בחינוך המיוחד

למאמר באנגלית

Teachers and Teaching: Theory and Practice

"אמני האריגה" מורכבות התפקיד של מורים בחינוך המיוחד

לפרסום באנגלית

Teachers and Teaching: Theory and Practice

השפעת האקלים הארגוני על שחיקתם של מחנכי כיתות ומורים לחינוך מיוחד בביה"ס הרגיל

לפרסום באנגלית

“See the half-filled glass and move forward” parental experience of a single mother of two daughters with cognitive disabilities

AIMS Public Health

חוויית ההורות של אם חד הורית לשתי בנות עם לקות קוגנטיבית

סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב

שילוב ילדים עם אוטיזם בחינוך הרגיל

Advances in Social Sciences Research Journal

החוויה האקדמית של סטודנטית עם לקות ראייה הלומדת הוראה לחינוך מיוחד

עבודה של תמר שמואלוביץ

חוויית ההורות של אימהות חד הוריות לילדים עם אוטיזם

מאת ד"ר ניצה שחר

סיפורה של ראשת תוכנית ואומנית

עבודה של קרן גולן

תפיסותיהם וחוויותיהם של הורים לילדים עם אוטיזם לגבי שילוב במערכת החינוך הרגילה בכלל ובגן הילדים בפרט

Please reload

bottom of page