צילומים מתערוכות של פרויקטים שונים:

נוער במצבי סיכון - חן

תערוכה במסגרת פסטיבל הצילום

נחלת עדה

צילומים מהתערוכה בבית ראשונים

הקהילה היהודית באדיס אבבה

סיור נציגי הקהילה בפסטיבל הצילום

Please reload