top of page
פרויקטי Photovoice בנושא יהדות אתיופיה:

סיפורים עולים

פרויקט עם נשים שעלו מאתיופיה בשנות השמונים

הקהילה היהודית באדיס אבבה

הנוער של הקהילה היהודית באדיס אבבה משמיע את קולו

Please reload

קורסים פוטוויס
bottom of page