top of page
פרויקט סיפורים עולים
על מה הפרויקט?

בשנת 2016 עבדנו במסגרת מיזם "סיפורים עולים" עם קבוצת נשים יוצאות אתיופיה, הפגישות היו במהלך אותה שנה במתנ"ס במרכז הארץ. הרעיון היה השמעת קולן של הנשים שרובן עלו לארץ בשנת 1984 במבצע משה. יוצאי אתיופיה ממעטים לספר את סיפור עלייתם לארץ. במסגרת הפעילות הנשים צילמו ושיתפו בצילומים שהיו להן, כשהמטרה לספר את הסיפור באמצעות שיח על התמונות. בסיום השנה נערכה תערוכה וערב חגיגי בהשתתפות המשפחות, חלק מהנשים ספרו בערב את סיפור עלייתן, התמונות עם הסיפורים עלו לאתר סיפורים עולים.

 
קישור לאתר סיפורים עולים הפרויקט

סיפורים לדוגמה:

הסבא

בית הספר היהודי

הכפר

מתוך הפרויקט:

התמונה הזו היא געגוע. היא זיכרונות.

הרגשות שהיו לנו באתיופיה של נתינה. הרגש שהרגשת כשנותנים פרחים.
הצילום הזה הוא מראש השנה, הינו מביאים פרחים למבוגרים והם  היו מבטיחים לכל אחד מאיתנו מה יתנו לו במתנה.

בנצ'יאמלק מהרי ליג'לם

הצילום הזכיר לי אותי.

כאמא אף פעם לא עזבתי את הילדים שלי, אפילו הלכתי אתם לגן בישראל עם המנשא הזה. באתיופיה האמהות לקחו ככה את הילדים לכל מקום גם כשעבדו ולא משנה באיזה גיל היו הילדים.

רינה נגוסה – מסנש מהרי

bottom of page