top of page
חולות
על מה הפרויקט?

מתקן חולות הוקם ע׳׳י ממשלת ישראל בשנת 2013, קילומטרים ספורים מגבול ישראל מצרים. נכון ל- 2017 שהו בו 1,311  בני אדם ללא משפט, כולם מבקשי מקלט מאפריקה.
 

הפרויקט ‘תמונות מחולות’ הוא יישום של Photovoice עם קבוצה של מבקשי מקלט הכלואה במתקן. באמצעות שימוש בשפת הצילום בחרו המשתתפים לייצג ולשתף את מציאות חייהם של מי שנכלאו ללא משפט בלב המדבר. התמונות מבקשות לבטא את שעובר על אותם אנשים צעירים שחלק ניכר מחייהם נמצאים בשלבי מנוסה. היאוש מזמן הכליאה הממושך העולה מהתמונות מוצג כאן לצד געגועים למולדת שהשאירו מאחור והניסיון לקיים חיים חברתיים בין גדרות המתקן. עבדאללה, אטקלי, יחישאלו, תומס, האגוס, סלומון וביימנט לקחו חלק בפרויקט זה בתקווה שקולם יוכל לאתגר ולהשפיע על השיח החברתי בנושא גורלם של אלפי מבקשי המקלט בארץ. את הפרויקט יזמו ויטלי קריביץ' ודבי שטראוס בעקבות השתתפות בקורס Photovoice של עמותת Photo is:rael.

מתוך הפרויקט:

זו פינה בה אני מרגיש בנוח. מפה אני מתקשר הביתה. השיחים האלה מזכירים לי את הבית.  
למרות שקשה לנו כאן, צריך לזכור שעברנו דברים יותר קשים.

זאודה אטחלטי

הרוב כאן צעירים, מתחת לגיל 35.
מהגבול לקחו אותנו לכלא ״סהרונים״ ומשם שמו את כולנו באוטובוס לתחנה מרכזית בתל אביב ואמרו לנו ״תסתדרו״. בתקופה הראשונה כולם ישנו בגינת לוינסקי כי פשוט לא היה לאן ללכת.  

ביימנט קחסאי

באריתראה הייתי בכלא, מתחת לאדמה, אז כאן זה לא מרגיש לי כל כך נורא. 
גם עם ישראל היה מפוזר בכל העולם, בדיוק כמונו, והם הצליחו לחזור למולדתם ולבנות מדינה דמוקרטית. אני שואב מזה השראה

יחישאלו גברמיקאול חגוס

מהרגע שמגיעים לכאן, נכנסים מאור לחושך. זו תקופה של חושך. אבל בכל זאת תמיד יש טיפה של אור באופק.
בישראל עדיין בלתי אפשרי לקבל מעמד פליט. כל עוד אין לך מעמד פליט אתה לא יכול להיות חופשי.
אני לא מבין למה קוראים לנו מסתננים. אנשים צריכים לדעת מי אנחנו ומה הבעיה שלנו באמת.

תומס יוהנס

bottom of page