top of page
גיליון גינקולוגי
על מה הפרויקט?

עבודה זו משקפת עשור בחיי בהן חוויתי עשרה הריונות מתוכן חמש הפלות ושתי לידות שקטות, בקשתי לתת קול לשיח אישי, נשי, אימהי שאינו מדובר מספיק בשיח הציבורי. לתמונות מהתערוכה

 
 
1
תערוכת "חותם אישה" 

ציורים מתוך התערוכה כפי שהוצגה בגלריית על האגם, רעננה מאי 2021

 
bottom of page