top of page
סלט פירות במדבר
על מה הפרויקט?

עבודת הגמר של עירית שחר במסגרת תואר שני לחינוך מיוחד, העבודה עוסקת בסוגיות אתיות ורב תרבותיות.

bottom of page