רציתי חיבוק
על מה הפרויקט?

תהליך של וידאותרפיה (videotherapy), ליווי תהליך שינוי באמצעות ווידאו.