Photovoice סיפורי שכונות:

נחלת עדה

העלאת סיפוריהם של תושביה הוותיקים של שכונת נחלת עדה בהרצליה

יד התשעה

העלאת סיפוריהם של תושביה  של שכונת יד התשעה (שביב) בהרצליה

Please reload

פרויקטים נוספים של Photovoice ו- Videovoice :

מקלט לנשים מוכות

רגעים מחייהן של באות המקלט לנשים מוכות בירושלים

גיליון גינקולוגי

עשר שנים, עשרה הריונות, מתוכן חמש הפלות ושתי לידות שקטות

רציתי חיבוק

תהליך של ווידאותרפיה (videotherapy), ליווי תהליך שינוי באמצעות ווידאו

חולות

Photovoice עם קבוצה של מבקשי מקלט הכלואה במתקן חולות

Please reload

rivka hillel lavian